Vi har beslutat att lägga ner våra Söndagskonserter fr.o.m. iår. Vikande publiksiffror och tung administration har tagit ut sin rätt. Dock blir det några Fredagar under sommaren. Kolla under fliken "ROCKABILLYKLUBBEN"                 

 

Bilder från tidigare års Söndagskonserter :

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005